CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Pomorskie  Centrum Certyfikacji Sp.z o.o. prowadzi działalność polegającą na certyfikacji Systemów Zarządzania na terenie całej Polski. Nasza firma świadczy usługi na wysokim poziomie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem, posiadającym wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólnym celem i cechą ludzi tworzących Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest ogromne zaangażowanie, które pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby naszego Klienta oraz  spełniać  wymagania certyfikacyjne.

 

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Dołącz do nas na Facebooku

O firmie

Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest jednostką certyfikujacą systemy zarządzania  na zgodność z normą ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; PN-N 18001; ISO 27001 na terenie całej Polski. Spółka powstała w wyniku przekształcenia się Europejskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. Zmiany dokonane aktem notarialnym - nr repetytorium A 4107/214 - mają na celu zwiększenie rozpoznawalności na rynku poprzez zastosowanie unikalnej nazwy firmy.

Nasza firma świadczy usługi na wysokim poziomie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym  personelem, posiadającym wiedzę, umiejętności i doświadczenie w różnych branżach.

Cechą ludzi tworzących Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o. o. jest ogromne zaangażowanie, które pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby naszego Klienta i spełniać Jego wymagania dotyczące certyfikacji  Systemu Zarządzania Jakością.

Od  początku naszej działalności to Klienci są główną inspiracją do rozwoju i doskonalenia świadczonych przez nas usług.

W żaden sposób nie byłoby to możliwe bez otwartej dwukierunkowej komunikacji łączącej Klienta i Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o. o.

Nasza oferta pomoże każdemu z naszych Klientów zrealizować swoje cele a dzięki nim zdobyć przewagę konkurencyjną

Otwartość Pomorskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o. o na potrzeby Klientów stwarza sytuację, w której Klienci dzięki swojej kreatywności stają się współtwórcami polityki  naszej działalności.

Staramy się kreować nowe rozwiązania , które pomogą ułatwiać i usprawniać codzienną pracę naszych Klientów.

Pielęgnowanie relacji w naszym zespole pozwala nam na zaangażowanie każdego z nas w rozwój firmy.

Deklarujemy bezstronność prowadzonej działalności w zakresie auditowania Systemów Zarządzania , odpowiedzialność, otwartość, zachowanie poufności oraz szybkie reagowanie na skargi. W swojej strukturze organizacyjnej posiadamy wyodrębniony Komitet ds. Ochrony Bezstronności i Odwołań , który przyczynia się do szeroko rozumianej jakości funkcjonowania jednostki certyfikującej. Jego prace oparte są na obiektywności i bezstronności przeprowadzanych ocen w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji