CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Pomorskie  Centrum Certyfikacji Sp.z o.o. prowadzi działalność polegającą na certyfikacji Systemów Zarządzania na terenie całej Polski. Nasza firma świadczy usługi na wysokim poziomie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem, posiadającym wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólnym celem i cechą ludzi tworzących Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest ogromne zaangażowanie, które pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby naszego Klienta oraz  spełniać  wymagania certyfikacyjne.

 

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Dołącz do nas na Facebooku

Polityka Jakości i Bezstronności

Deklaracja Polityki Jakości i Bezstronności

Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.  jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania organizacji dostępną dla wszystkich wnioskodawców. Dostarczamy naszym Klientom usługi w zakresie niezależnej i bezstronnej oceny zgodności z przyjętymi standardami, by spełniać Ich oczekiwania. Aby realizować powyższe założenie przyjęliśmy następujące cele:

1.  Przeprowadzanie procesów certyfikacji zgodnie z normą odniesienia, wymaganiami własnymi i wymaganiami prawnymi przez kompetentny personel na terenie całego kraju.

2. Ciągły  rozwój i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z ewolucją norm, wymagań własnych i wymagań prawnych

3. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o normę EN/ISO/IEC 17021-1:2015.

Cele te realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie bezstronności i poufności na wszystkich poziomach funkcjonowania naszej jednostki, zwłaszcza poufności informacji uzyskanych od Klientów.
 2. Profesjonalną obsługę naszych Klientów.
 3. Zachowanie przejrzystości systemu certyfikacji dzięki upublicznionej informacji o zasadach jego funkcjonowania.
 4. Wysoką etykę zawodową, odpowiedzialność i bezstronność personelu.

Kierownictwo Pomorskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonych procesach  certyfikacji, zarządza konfliktami interesów oraz gwarantuje obiektywność w przeprowadzanych procesach oceny zgodności.  Deklaruje w szczególności:

 • działać bezstronnie i niezależnie jako strona trzecia
 • nie przeprowadzać procesów certyfikacji innych jednostek certyfikujących, a przede wszystkim certyfikacji systemu zarządzania jakością,
 • nie oferować ani  nie świadczyć usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania, w tym także auditów wewnętrznych
 • nie prowadzić szkoleń dedykowanych, które zagrażałyby postrzeganiu Pomorskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jako organizacji niezależnej i bezstronnej
 • identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów oraz podejmować działania zmierzające do likwidacji lub minimalizacji zagrożeń
 • nie podejmować się certyfikacji w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności
 • personel jednostki certyfikującej jest profesjonalny, kompetentny, działa obiektywnie, niezależnie, nie ulega naciskom handlowym i finansowym
 • bezstronność działania personelu, w tym nie ocenianie własnej pracy oraz unikanie zagrożeń wynikających z familiarności
 • podejmować decyzje w procesach certyfikacji na podstawie obiektywnych dowodów
 • być odpowiedzialnym za bezstronność na wszystkich etapach prowadzonej działalności certyfikacyjnej.

Deklarujemy bezstronność prowadzonej działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, odpowiedzialność, otwartość, zachowanie poufności oraz reagowanie na skargi.

                                                                                                          Prezes

                                                                                               Anna Jasiak-Kujawska

 

Polityka Jakości i Bezstronności edycja 3 z dnia 28.08.2017


 

 


 

        

 

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji