CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Pomorskie  Centrum Certyfikacji Sp.z o.o. prowadzi działalność polegającą na certyfikacji Systemów Zarządzania na terenie całej Polski. Nasza firma świadczy usługi na wysokim poziomie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem, posiadającym wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólnym celem i cechą ludzi tworzących Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest ogromne zaangażowanie, które pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby naszego Klienta oraz  spełniać  wymagania certyfikacyjne.

 

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Dołącz do nas na Facebooku

Znak Certyfikacji

   

 

 


Zasady stosowania nazwy jednostki certyfikującej oraz Znaku Certyfikacji:

1. Organizacja, w okresie ważności certyfikatu, uzyskuje prawo do posługiwania się Znakiem Certyfikacji – wraz z informacją o certyfikowanym systemie zarządzania, jak również uzyskuje prawo do posługiwania się tym znakiem w dokumentach promocyjnych, reklamowych, papierze firmowym, mediach komunikacyjnych, itp. z jednoznacznym wskazaniem, że Znak Certyfikacji dotyczy systemu zarządzania objętego zakresem certyfikatu.

2. Organizacja zobowiązuje się, że nie będzie składać lub dopuszczać się do składania jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń odnoszących się do certyfikacji udzielonej przez Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.

3. Organizacja nie będzie stosowała lub dopuszczała do stosowania dokumentu certyfikacyjnego lub jakiejkolwiek jego części w sposób wprowadzający w błąd klienta.

4. Organizacja nie będzie dopuszczać  do powoływania się na certyfikację w taki sposób, aby sugerowało to, że Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.  certyfikuje jej wyrób (w tym usługę) lub proces.

5. Organizacja nie może stosować Znaku Certyfikacji do oznaczania wyrobów, ani w sposób pozwalający na interpretację, że oznacza on zgodność wyrobu oraz nie będzie stosowała Znaku Certyfikacji w raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli.

6. Organizacja zobowiązuje się do powoływania się na certyfikację oraz posługiwania się certyfikatem i Znakiem Certyfikacji w sposób, który nie będzie sugerował, że nadana przez Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.  certyfikacja odnosi się do działalności i miejsc, które są poza zakresem certyfikacji.

7. Organizacja nie będzie wykorzystywała swojej certyfikacji w taki sposób, aby  naruszało to reputację Pomorskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o i/lub systemu certyfikacji oraz narażało je na utratę wiarygodności.

8. Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie działania własne lub podjęte z własnej inicjatywy bez uzgodnienia z Pomorskim Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. związane z wykorzystaniem certyfikatu i Znaku w sposób inny niż dopuszczony zawartą umową na świadczenie usług certyfikacyjnych.

9.  Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.jest wyłącznym dystrybutorem Znaku.

10. Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o zezwala na stosowanie znaku w oryginalnym kolorze lub czarno-białej tonacji.

11. Dopuszcza się stosowanie Znaku Certyfikacji w postaci oświadczeń na opakowaniu wyrobu lub w informacji towarzyszącej, że certyfikowana organizacja posiada certyfikowany system zarządzania. Za opakowanie wyrobu uważa się to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu. Za informację towarzyszącą uważa się informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia. Etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne brane są pod u wagę jako część wyrobu. Oświadczenie to nie powinno w żaden sposób sugerować, poprzez te środki, że wyrób proces lub usługa są certyfikowane. Oświadczenie to powinno zawierać odniesienie do:

- identyfikacji (np. marka lub nazwa) certyfikowanego klienta
- rodzaju systemu zarządzania (np. jakością, środowiskowy) i mającej zastosowanie normy
- jednostki certyfikującej wydającej certyfikat
 

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji