CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Pomorskie  Centrum Certyfikacji Sp.z o.o. prowadzi działalność polegającą na certyfikacji Systemów Zarządzania na terenie całej Polski. Nasza firma świadczy usługi na wysokim poziomie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem, posiadającym wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólnym celem i cechą ludzi tworzących Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest ogromne zaangażowanie, które pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby naszego Klienta oraz  spełniać  wymagania certyfikacyjne.

 

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Pomorskie
Centrum Certyfikacji Sp z o.o.

ul. Jodłowa 16
83-032 Skowarcz

NIP 5833157633
Regon: 22830006

tel: 58 717-21-20
 

e-mail: pcc.iso.certyfikacja@gmail.com

Dołącz do nas na Facebooku

Postępowanie z żądaniami o informację

Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.  mając na uwadze spełnienie oczekiwań Klientów oraz zapewnienie poufności danych, którymi dysponuje opracowało następujący proces postępowania z żądaniami o informację:

 1. Informacje dotyczące procesu certyfikacji:
 • Kategoria informacji:  jawne
 • Osoby uprawnione:  każdy pracownik PCC Sp. z o.o.
 • Sposób udzielenia informacji:  ustny lub pisemny (osobiście, telefonicznie, e-mail)

 

 1. Informacje dotyczące statusu i ważności certyfikacji Klienta PCC Sp. z o.o.:

W tej kategorii udostępniamy tylko informacje dotyczące nazwy i adresu Klienta, zakresu certyfikacji, jej statusu (czynna, wycofana, zawieszona), oraz daty udzielenia i ważności certyfikacji.

 • Kategoria informacji:  jawne
 • Osoby uprawnione:  każdy pracownik PCC Sp. z o.o.
 • Sposób udzielenia informacji:  ustny lub pisemny (osobiście, telefonicznie, e-mail)

 

 1. Pozostałe informacje dotyczące Klienta PCC Sp. z o.o.:

Ta kategoria obejmuje informacje nie ujęte w punkcie 2. Chęć uzyskania danej informacji należy przekazać do biura jednostki  w formie pisemnej  (e-mail lub poczta) ze wskazaniem celu uzyskania danej informacji. Każde takie podanie rozpatrywane jest indywidualnie przez Prezesa PCC Sp. z o.o. z poinformowaniem zainteresowanej strony, chyba, że prawo stanowi inaczej.

 • Kategoria informacji:  poufne
 • Osoby uprawnione:  Prezes  PCC Sp. z o.o. lub wskazany pracownik
 • Sposób udzielenia informacji:  pisemny

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji