AWS IQ matches AWS customers with certified service providers

AWS has a lot going on, and it’s not always easy for customers to deal with the breadth of its service offerings on its own. Today, the company announced a new service called AWS IQ that is designed to connect customers with certified service providers. “Today I would like to tell you about AWS IQ, […]

Normy ISO 9001 – certyfikacja ISO 9001

Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp.  zo.o. zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania i nadawaniem certyfikatów zgodności z normą  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 i wieloma innymi  Jaki jest koszt  certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001? Oczywiście cena uzyskania certyfikatu ISO 9001 uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, realizowanych procesów, struktury zatrudnieniia, etc. ISO 9001 to […]

PN-EN ISO 9001:2015

Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinny spełniać Systemy Zarządzania Jakością w organizacji. Cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie – korzysta z niej ponad 750 tysięcy organizacji w 161 krajach. Założenia ISO 9001:2015 odnoszą się do Systemów Zarządzania Jakością oraz do ogólnych zagadnień związanych z systemami zarządzania.  Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie […]

Certyfikat ISO 9001 – normy, wdrożenie, cena

Jaki jest koszt wdrożenia normy ISO 9001? Cena obejmuje koszt doradztwa i samą certyfikację ISO 9001. Oczywiście cena wprowadzenia certyfikatu ISO 9001 uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. System Zarządzania Jakością to norma, którą warto wdrożyć – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży w jakiej działasz. Cena wdrożenia ISO 9001 jest niewielka biorąc pod uwagę, jak wiele korzyści przyniesie Twojej […]

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji

Nowa norma: ISO 45001:2018

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy ISO 45001:2018 dotyczącą wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, informujemy, że został ustalony trzyletni okres przejścia, liczony od dnia 12.03.2018 r. Każda organizacja posiadająca certyfikowany system w oparciu o normę PN-N 18001:2004 i/lub OHSAS 18001:2007 ma 3 lata, aby dostosować obecnie funkcjonujący system do wymagań nowego […]