Certyfikacja ISO 9001 lub 29990

Certyfikacja ISO 9001 lub 29990, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji

AWS IQ matches AWS customers with certified service providers

AWS has a lot going on, and it’s not always easy for customers to deal with the breadth of its service offerings on its own. Today, the company announced a new service called AWS IQ that is designed to connect customers with certified service providers. “Today I would like to tell you about AWS IQ, […]

Systemy zarządzania jakością czyli certyfikacja Systemów Zarządzania: ISO 9001:2015

Aby uzyskać Certyfikat ISO 9001 należy skutecznie wdrożyć oraz poddać certyfikacji system zarządzania jakością.Cena uzyskania certyfikatu ISO 9001 może zależeć od wielu czynników m.in. wielkości firmy, ilości pracowników, branży, ilości procesów, skomplikowania procesów, poziomu intensywności wdrożenia Certyfikatu ISOW celu uzyskania certyfikatu ISO 9001, należy spełniać wymagania normy ISO 9001.Certyfikat ISO 9001 jest wydawany przez uprawnione […]

Certyfikat ISO 9001 – normy, wdrożenie, cena

Jaki jest koszt wdrożenia normy ISO 9001? Cena obejmuje koszt doradztwa i samą certyfikację ISO 9001. Oczywiście cena wprowadzenia certyfikatu ISO 9001 uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. System Zarządzania Jakością to norma, którą warto wdrożyć – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży w jakiej działasz. Cena wdrożenia ISO 9001 jest niewielka biorąc pod uwagę, jak wiele korzyści przyniesie Twojej […]

Nowa norma: ISO 45001:2018

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy ISO 45001:2018 dotyczącą wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, informujemy, że został ustalony trzyletni okres przejścia, liczony od dnia 12.03.2018 r. Każda organizacja posiadająca certyfikowany system w oparciu o normę PN-N 18001:2004 i/lub OHSAS 18001:2007 ma 3 lata, aby dostosować obecnie funkcjonujący system do wymagań nowego […]

PN-EN ISO 9001:2015

Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinny spełniać Systemy Zarządzania Jakością w organizacji. Cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie – korzysta z niej ponad 750 tysięcy organizacji w 161 krajach. Założenia ISO 9001:2015 odnoszą się do Systemów Zarządzania Jakością oraz do ogólnych zagadnień związanych z systemami zarządzania.  Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie […]