Zmiana zakresu certyfikacji ISO, zawieszanie i ograniczanie