SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZYLI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA: Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,środowiskowego na zgodność z PN-EN ISO 14001:2015-09, bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z PN-EN ISO 45001:2018-06, bezpieczeństwem informacji na zgodność z PN-EN ISO 27001:2017-06